Jaotusveod

Jaotusveoteenus hõlmab suure veose tükeldamist ning vedamist edasi klientideni. Jaotusveoteenus hõlmab saadetise vedu jaotuspunkti, veoringide koostamist ning kauba laialivedu. Loetletud etapid hõlmavad järgmisi toiminguid:

Saadetise vedu jaotuspunkti – suurem saadetis või saadetised veetakse jaotuspunkti, kus toimub kauba komplekteerimine väiksemateks tellimusteks.

Veoringide koostamine – kauba laialivedamiseks koostatakse veoringid, et kaup jõuaks võimalikult optimaalselt ning operatiivselt saajateni. Veoringide intervall jm tingimused lepitakse kliendiga eelnevalt kokku.

Kauba laialivedu – kauba vedamine saajatele ning vajaduse korral nõuetekohase saatedokumendi vormistamine.