Terminaliteenused

Pakume terminaliteenust Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Jõhvis asuvates vaheladudes , et kliendi jaoks oleks kauba ladustamine ning laialivedamine soodsam ja operatiivsem.

Terminaliteenustena pakume muuhulgas saadetiste ühildamist ja ristlaadimist terminalides, kaubaaluste ja taara käitlemist, pakendiringlust, vajadusel ka komplekteerimise ja laialiveo teenust.

Täpsema terminaliteenuste paketi töötame välja koostöös kliendiga lähtuvalt tema vajadustest.